04 Dec

The Mailman Came With Heartwarming Gratitude From Mali

(Svensk översättning följer längre ner, klicka på “Read more”)

I received some incredibly generous and thoughtful gifts in the mail today. During this semester, I have been editing a video for a non-profit called Project Muso Ladamunen, based in Mali. They run a microfinance program for poor women of the Bamako suburb Yirimadjo, and they needed a video to describe their work. I volunteered to help, and so they sent me some video footage and a few still photos, which I edited into an almost nine minute long video (watch it below). After a few revisions and a lot of late night work (any returning reader of this blog knows that I have had to scramble for time for anything else but my thesis this semester), we were all very pleased with the result, and a fantastic thank you came in the mail today. I received a big package with a beautiful bag and four bracelets. The bag was made by one of the women in the so-called Sigitemogosan association in Yirimadjo, and it was made from traditional Malian mud cloth called bogolan. The bracelets are from Djenne in Mali, and they feature Mali’s nation colors: green, yellow, and red. It is gratitude like this that makes videomaking worth every bit of sweat and loss of sleep worth it!

 ————————————————-

Jag fick ett par otroligt generösa och omtänksamma gåvor på posten i dag. Under denna termin har jag redigerat en video för en non-profitorganisation som heter Project Muso Ladamunen och är baserad i Mali. De driver ett mikrolånsprogram för fattiga kvinnor i Yirimadjo, en förort till huvudstaden Bamako, och de behövde en video för att beskriva sitt arbete. Jag erbjöd att hjälpa till, så de skickade videomaterial och några stillbilder som jag redigerade till en nästan nio minuter lång video (se den nedan). Efter några revideringar och en hel del sent nattarbete (återkommande läsare av denna blogg vet att jag haft ont om tid för något annat än min thesisfilm denna termin) var vi alla mycket nöjda med resultatet, och i dag kom alltså ett stort paket på posten. Jag fick en vacker väska och fyra armband. Väskan har tillverkats av en av kvinnorna i den så kallade Sigitemogosanföreningen i Yirimadjo, och framställdes av traditionell malisk lertyg som kallas bogolan. Armbandet är från Djenne i Mali, och går i Malis nationsfärger: grön, gul och röd. Det är tacksamhet som denna som gör videoskapande värd varenda svettdroppe och sömnbrist!