09 Oct

So, I’m Blogging Again.

(Svensk översättning följer längre ner, klicka på “Read more”)

Can you believe it’s been almost 2.5 years since I last posted anything to this blog?! I won’t put you to sleep by summing up everything that’s happened since then, but here is a quick (?) recap of what I am doing today:

After a quick return to Sweden, I am now back in Washington, DC, and I am currently halfway through my first semester of the Masters program in Strategic Communication at American University. This is a three-semester (fall, spring, summer) program and the workload is quite intense. I am taking four classes this semester, and frankly, spend pretty much all my spare time studying.

However, I love every single thing about this program, so doing schoolwork all the time doesn’t really bother me all that much. To me, this is an opportunity to really geek out over things that I have been daydreaming about for years! Several of my classmates seemed surprised to hear that I already have an idea for my capstone project in the spring. The thing is, I’ve been trying to learn strategic communication on my own for quite some time, and I am so excited to finally be in a place where it is fed to me daily.

My background is in journalism and video producing, and I think strategic communication is going to be the perfect umbrella to attach these experiences under. I want to adopt the strategic, structured mindset that will enable me to plan campaigns and create strategies. Rather than simply producing a number of videos for a client, I want to be able to offer a long-term strategy with a campaign message, and outline how those videos will fit into all that. And then we’ll produce the videos.

I’ve spent a lot of time in my career delivering daily, time-sensitive products, and it is so refreshing to switch focus to long-term and create plans that span over months or years.

So school keeps me busy, and fortunately, I was able to find housing in Glover Park, which is within walking distance of AU. I have classes three days per week; Monday, Wednesday, and Thursday. My current classes are Principles of Strategic Communication, Writing for Strategic Communication, Research for Strategic Communication, and Communication Theory. These all teach the basics of this field, and prepare us for the capstone project next semester.

Oh, and I almost forgot: I am also the graduate assistant of professor Richard Stack. He teaches my Principles class, and he is also vehemently active within the movement to abolish the death penalty in the United States. He has published two books on this topic, and is currently working on a documentary.

And guess what? His producing partner for this documentary is my former teacher in the film program, Maggie Stogner. Those of you who followed this blog in 2010-2012 know that Maggie was my favorite of all my teachers, she truly trained me in storytelling, and she was also my thesis advisor.

As part of my assistantship, I assist professor Stack and Maggie in the production of their upcoming film. Most recently, we filmed Sister Helen Prejean, who came to the AU campus to speak about her work. Sister Helen is the author of the book Dead Man Walking, and Susan Sarandon played her (and won an Oscar for it) in the film of the same name. She is a nun, and she provides spiritual guidance to prisoners on death row. It was a great experience to meet her and listen to her talk, and the footage is going to be a great addition to the documentary.

The photo at the top of this blog post shows me (left) with Sister Helen (middle) and Maggie (right).

So, it is my intention to get this blog back up and running again, and to provide a window into my life here in DC and my studies. The new website design still has a few bugs and issues I need to figure out, so please be patient in the meantime.

New ideas and insights daily grow out of the discussions and material in my program, and I definitely need this blog as an outlet for all these thoughts. I hope this will result in some interesting and useful reading for my followers!

 

Swedish:

Helt otroligt – det har gått nästan 2,5 år sedan jag senast skrev ett inlägg på den här bloggen! Jag tänker inte tråka ut dig med en lång summering av allt som hänt sedan dess, så här kommer istället en snabb (?) överblick av vad jag gör idag:

Efter en hastig återfärd till Sverige, är jag nu tillbaka i Washington, DC, och just nu är jag halvvägs genom första terminen av masterprogrammet i strategic communication vid American University. Detta program pågår i tre terminer (höst, vår, sommar) och vi jobbar mycket intensivt. Jag har fyra kurser den här terminen, och ärligt talat så ägnar jag så gott som all min tid åt studierna.

Men jag älskar allt med det här programmet, så skolarbetet besvärar mig egentligen inte så värst mycket (förutom att det slukar all min tid). För mig är detta en möjlighet att verkligen få grotta ner mig i saker som jag har sneglat på och småpillat med de senaste åren. Flera av mina klasskamrater var förvånade över att jag redan hade en idé till mitt capstoneprojekt (ungefär som en D-uppsats) under våren. Saken är den att jag har försökt att lära mig strategisk kommunikation på egen hand ganska länge, och jag är upprymd över att få vara på en plats där jag matas med detta varje dag!

Min karriär hittills har varit inom journalistik och videoproduktion, och jag tror att strategisk kommunikation kommer att bli det perfekta övergripande fokusområdet att fästa dessa erfarenheter under. Jag vill anamma ett strukturerat, strategiskt tänkesätt och kunna planera kampanjer och lägga upp strategier. Istället för att endast producera ett antal filmer till en kund vill jag också kunna erbjuda en långsiktig strategi med ett kampanjbudskap och föreslå hur dessa filmer passar in där. Och sedan producera filmerna.

Tidigare jobb har ofta inneburit att jag skulle leverera för dagen – till exempel snabba nyhetsinslag – och det är så uppfriskande att nu byta fokus mot långsiktighet och träna på att formulera planer som sträcker sig över månader eller år.

Så tack vare skolan är jag numera ständigt upptagen, och lyckligtvis hittade jag en bostad i Glover Park, som ligger inom gångavstånd från AU. Jag har lektioner tre dagar i veckan: måndag, onsdag och torsdag. Mina nuvarande kurser är Principles of Strategic Communication, Writing for Strategic Communication, Research for Strategic Communication, och Communication Theory. Dessa kurser lär oss grunderna inom vårt område, och förbereder oss för capstoneprojektet nästa termin.

Och jag glömde nästan: Jag är ju dessutom assistent åt professor Richard Stack. Han undervisar min Principles-kurs, och han är också mycket aktiv inom rörelsen för att avskaffa dödsstraffet i USA. Han har publicerat två böcker inom detta ämne, och arbetar för närvarande på en dokumentär.

Och gissa vad? Hans produktionspartner är ingen mindre än min före detta lärare från filmprogrammet, Maggie Stogner. Ni som följde den här bloggen under 2010-2012 vet att Maggie var min favorit av alla mina lärare, hon verkligen tränade mig i storytelling, och hon var också min handledare när jag gjorde min thesisfilm.

En del av mina uppgifter som professor Stacks assistent så hjälper jag alltså honom och Maggie i produktionen av deras kommande dokumentärfilm om dödsstraffet. Nu senast filmade vi Syster Helen Prejean som lämpligt nog kom till AU:s campus för att föreläsa om sitt arbete. Syster Helen är författare till boken Dead Man Walking, och Susan Sarandon spelade henne (och vann en Oscar för detta) i filmen med samma namn. Syster Helen är en nunna, och hon ger andlig vägledning till dödsdömda fångar. Det är alltså hon som i många fall sitter och stöttar dessa personer under deras sista dagar och timmar i livet. Det var en mäktig upplevelse att träffa henne och lyssna på hennes föreläsning, och bilderna som vi fångade kommer passa jättebra i dokumentären.

På bilden överst i detta blogginlägg kan ni se mig (till vänster) tillsammans med syster Helen (i mitten) och Maggie (till höger)!

Så det är min avsikt att få igång den här bloggen igen och ge en inblick i mitt liv här i DC och mina studier. Det finns fortfarande en hel del buggar och knasigheter som jag måste försöka lösa i hemsidans nya webbdesign, så jag hoppas du kan ha lite tålamod med detta under tiden…

Jag får ständigt nya idéer och insikter från diskussioner och nytt material i detta mastersprogram, och jag kommer definitivt behöva den här bloggen som ett utlopp för alla nya tankar. Jag hoppas därmed kunna erbjuda lite intressant och användbar läsning till min publik!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *