02 Feb

Guntur the Tiger and I

(Svensk översättning följer längre ner, klicka på “Read more”)

I met a tiger today. He was a handsome 5-year-old Sumatran tiger, and his big yellow eyes gazed at me. Only five feet away, he showed me his huge, razor sharp teeth, and let out a deep roar, rumbling all the way from his stomach. Fortunately, there was a metal fence between us.

This semester, I am working on a web video project for National Geographic. It is set up as an independent study through American University, and the videos I make will be published on the Nat Geo website. As part of this, I will follow this gorgeous cat throughout the spring semester, and create a short web video series about him. This is very exciting for me, because I have always loved and admired great cats. Today, I filmed while the tiger keepers at his zoo encouraged him show them his paws, teeth and belly, so that they could carry out their health examinations of him without having to sedate him. It was fascinating to watch, and Guntur – his name is Guntur – is an incredibly handsome and elegant tiger.

I will return to film more of Guntur and his keepers, and eventually, I will publish a short trailer for my web series. This is the kind of assignment that I have always dreamed of doing. This is the type of work that I came to the US and to American University to achieve. I will gladly work day and night if it means I can spend some time filming a beautiful and impressive animal like this.

—————————————————

Jag stod öga mot öga med en tiger i dag. Han var en ståtlig, femårig sumatratiger, vars stora gula ögon genomborrade mig. Han satt endast fem meter från mig, visade sina stora sylvassa tänder, och släppte sedan ut ett djupt rytande som mullrande hela vägen från hans mage. Tack och lov fanns ett metallstängsel mellan oss.

Denna termin jobbar jag med ett webbvideoprojekt för National Geographic. Det är en självständig studie genom American University, och de videor jag skapar ska publiceras på National Geographics hemsida. Som en del av detta kommer jag att följa denna majestätiska katt under hela vårterminen, och sedan skapa en kort serie av webbvideor om honom. Detta är en enorm upplevelse för mig, eftersom jag alltid har älskat och beundrat så kallade ”great cats”. Idag filmade jag medan tigerskötarna vid hans zoo lockade honom att visa dem sin tassar, tänder och mage, så att de kunde utföra hälsoundersökningar på honom utan att behöva söva honom. Det var fascinerande att se, och Guntur – han heter Guntur – är en otroligt fin och elegant tiger.

Jag ska fortsätta besöka detta zoo och filma mer av Guntur och hans skötare, och så småningom ska jag publicera en kort trailer för min webbserie. Detta är den typ av uppdrag som jag alltid har drömt om att få. Detta är det slags av arbete som jag kom till USA och till American University för att uppnå. Jag har inga problem med att arbeta dag och natt om det innebär att jag kan tillbringa lite tid att filma ett så vackert och imponerande djur.

Tiger keeper Marie Magnusen examines Guntur.

Guntur exposes his teeth to Marie.

Guntur displays his paws and pads so that Marie can make sure he has no cracks.

This tiger knows how to roar! Grrrrrrrrr!

23 Jan

Visiting the Guardians of the Everglades

(Svensk översättning följer längre ner, klicka på “Read more”)

Last Friday, I saw a real alligator for the first time. She was taking a nap right by the water’s edge, slightly hidden by bushes, and an alligator baby rested on her back. At that moment I was relieved that we had brought the long lens with us to Corkscrew Swamp Sanctuary.

I just returned to Washington, DC after a weekend in Florida, where I was filming a trailer for a documentary about the Everglades. I joined this project after being selected as one of the Center for Environmental Filmmaking Scholars right around Christmas. My professor Sandy Cannon-Brown was the producer, and my classmate Sarah Gulick (who is also a CEF Scholar) and I handled the filming. The documentary centers around the people portrayed in the concept “Guardians of the Everglades,” which pays tribute to ten people who have, in different ways, fought to protect and preserve the Everglades. The trailer will hopefully attract fundraisers, which will make the production of the documentary itself possible.

Sandy, Sarah and I met with the initiators Connie Bransilver and Nicholas Petrucci, who have photographed and painted portraits of these guardians. We also met two of the guardians: Ed Carlson, who is the Director of Corkscrew Swamp Sanctuary; and Franklin Adams, who is a so-called ‘gladesman.’ My Canon 5D and DSLR rig have been hard at work this weekend! Below are some production stills, some of which are taken with an infrared camera, which is why they are black-and-white. Photo courtesy Connie Bransilver and Nicholas Petrucci.

————————————————-

I fredags såg jag en alligator för första gången i verkligheten. Hon låg och solade precis vid vattenbrynet, lagom dold av växtligheten, med en alligatorbebis på ryggen. I det ögonblicket var jag glad att vi hade släpat med oss det långa objektivet ut i Corkscrew Swamp Sanctuary.

Jag har precis återvänt till Washington, DC efter en helg i Florida där jag filmat videomaterial till en trailer för en dokumentär om the Everglades. Jag fick uppdraget efter att jag utnämnts till Center for Environmental Filmmaking Scholar precis före jul. Min lärare Sandy Cannon-Brown var producent, och min klasskamrat Sarah Gulick (som också är CEF Scholar) och jag skötte filmandet. Dokumentären kommer att handla människorna bakom konceptet ”Guardians of the Everglades”, som hyllar ett flertal personer som på olika sätt kämpat för att skydda och bevara detta unika naturområde. Trailern ska förhoppningsvis locka sponsorer så produktionen av själva dokumentären kan sätta igång så småningom.

Jag, Sandy och Sarah träffade initiativtagarna Connie Bransilver och Nicholas Petrucci som fotograferat och målat porträtt av dessa ”guardians”. Vi träffade även två ”guardians”: Ed Carlson, som är chef för Corkscrew Swamp Sanctuary, och så Franklin Adams, som är en så kallad ”gladesman”. Min Canon 5D och riguppsättning har fått jobba hårt denna helg! Nedan finns bilder från inspelningen. Några avdessa togs med en infraröd kamera, därför är de svartvita. Alla foton har tagits av Connie Bransilver och Nicholas Petrucci.

Sandy interviews Ed Carlson, Director of Corkscrew Swamp Sanctuary.

 

Sandy interviews Connie Bransilver, initiator of the Guardians of the Everglades project.

 

Nicholas and Sandy assist me while filming a hawk in a tree.

 

Sandy gives Gladesman Franklin Adams a few instructions.

 

Stalking Gladesman Franklin Adams in the woods.

 

I just had to pose with the rifle!

 

Me, Franklin Adams, Sarah and Sandy.

 

04 Dec

The Mailman Came With Heartwarming Gratitude From Mali

(Svensk översättning följer längre ner, klicka på “Read more”)

I received some incredibly generous and thoughtful gifts in the mail today. During this semester, I have been editing a video for a non-profit called Project Muso Ladamunen, based in Mali. They run a microfinance program for poor women of the Bamako suburb Yirimadjo, and they needed a video to describe their work. I volunteered to help, and so they sent me some video footage and a few still photos, which I edited into an almost nine minute long video (watch it below). After a few revisions and a lot of late night work (any returning reader of this blog knows that I have had to scramble for time for anything else but my thesis this semester), we were all very pleased with the result, and a fantastic thank you came in the mail today. I received a big package with a beautiful bag and four bracelets. The bag was made by one of the women in the so-called Sigitemogosan association in Yirimadjo, and it was made from traditional Malian mud cloth called bogolan. The bracelets are from Djenne in Mali, and they feature Mali’s nation colors: green, yellow, and red. It is gratitude like this that makes videomaking worth every bit of sweat and loss of sleep worth it!

 ————————————————-

Jag fick ett par otroligt generösa och omtänksamma gåvor på posten i dag. Under denna termin har jag redigerat en video för en non-profitorganisation som heter Project Muso Ladamunen och är baserad i Mali. De driver ett mikrolånsprogram för fattiga kvinnor i Yirimadjo, en förort till huvudstaden Bamako, och de behövde en video för att beskriva sitt arbete. Jag erbjöd att hjälpa till, så de skickade videomaterial och några stillbilder som jag redigerade till en nästan nio minuter lång video (se den nedan). Efter några revideringar och en hel del sent nattarbete (återkommande läsare av denna blogg vet att jag haft ont om tid för något annat än min thesisfilm denna termin) var vi alla mycket nöjda med resultatet, och i dag kom alltså ett stort paket på posten. Jag fick en vacker väska och fyra armband. Väskan har tillverkats av en av kvinnorna i den så kallade Sigitemogosanföreningen i Yirimadjo, och framställdes av traditionell malisk lertyg som kallas bogolan. Armbandet är från Djenne i Mali, och går i Malis nationsfärger: grön, gul och röd. Det är tacksamhet som denna som gör videoskapande värd varenda svettdroppe och sömnbrist!